Ösjöbol, tåget passerar vägkorsningen väster om stationen.

Ösjöbol, the train is passing the road crossing west of the station.


Förra   UPP   Nästa