Smalspår: Hultanäs. Bangården från väst. Några Z4p-lokomotorer syns.

Narrow gauge: Hultanäs. The tracks from the west. Some Z4p engines can be seen.


Förra   UPP   Nästa