Ånglok steam engine Hv1


Två avställda ånglok, litt. Hv1 (?) bakom.

Two disused steam engines, type Hv1 (?) in the rear.


Förra   UPP   Nästa